Frågor & svar

Frågor och svar

Här följer några vanliga frågor och svar om projektet.

Varför har ni valt att kalla det Studio Apartments?

Namnet kommer sig av att samtliga lägenheter i huset är relativt små, mellan ca 25-35 kvm, med en snittstorlek på 27 kvm.

Får vem som helst köpa en lägenhet i Volrat Tham Studia Apts.?

Lägenheterna kommer först erbjudas till studenter, eller de som ansökt om att studera under ansökningsperioden som pågår till 15 april 2018, på en eftergymnasial utbildning. Denna målgrupp kommer få möjlighet att köpa en lägenhet först, vi kallar det för studentVIPen. Köföreträdet för studenter och blivande studenter kommer pågå i ca 1 vecka. Beviskravet är studieförsäkran eller kvittens på ansökan för utbildning med start under höst 2018.

Hur går köpet till?

I korthet går köpet till enligt följande:

  1. Intresseanmälan görs via hemsidan eller i direkt dialog med mäklaren för önskad lägenhet.
  2. Ett förhandsavtal tecknas mellan er och bostadsrättsföreningen och en förskottsbetalning erlägges. Om ni ska finansiera er lägenhet genom lån behöver ni ett lånelöfte från en bank.
  3. Det kommer att finnas möjlighet att göra vissa tillval i bostaden för att göra den mer personlig, i samband med beställning av tillval erlägges första hälften av tillvalssumman.
  4. Några månader innan tillträdet skriver vi upplåtelseavtal och ni blir medlemmar i bostadsrättsföreningen.
  5. När stommen är rest ordnas ett tillfälle för att få komma på besök och gå in i sin lägenhet.
  6. Ni kommer kallas till slutbesiktning av er lägenhet då ni går igenom bostaden tillsammans med en opartisk besiktningsman. Alla garantier och besiktningar ingår och inga kostnader tillkommer.
  7. Senast på tillträdesdagen ska slutlikviden vara betald för bostaden och de ev. tillval som gjorts. Vi träffas då för att lämna över taggar, nycklar och bopärm med matnyttig information.
  8. Så snart ni har fått nycklar och taggar så är ni välkomna att flytta in i er nya lägenhet!
  9. Efter ca två år genomförs en garantibesiktning av er lägenhet för att säkerställa att inga brister uppkommit. Även garantibesiktningen utförs av en opartisk besiktningsman.

Måste jag sälja lägenheten direkt när jag har slutat plugga?

Det finns inga krav att lägenheten måste ägas av en student eller krav på att den måste säljas efter avslutade studier.

Vad händer om jag vill ta en paus från studierna?

Då gör du det och kan med glädje bo kvar i din lägenhet i Volrat Tham Studio Apts.

Kan en anhörig stå som låntagare?

Styrelsen har inga invändningar att det är någon annan som står som medfinansiär och låntagare, under förutsättning att det är ok från er bank.

Vilka är det som bygger?

Det är Byggnadsaktiebolaget Tornstaden som bygger på uppdrag av Tornstaden Projektutveckling AB och Fredrikssons Förvaltning AB.